Kali tjänstgöring som utbildningshund - bevakning & sök med en soldat i Marinen ht 07


 

   


Sök i hangarbyggnad                 

 

 


Skall markering hög figurant

                                                                                                    

  Kobra skallmarkerar buse i skåpet