Dressörutbildningen

Är numera uppkallad dressörskolan. Det är en utbildning i Sollefteå, Västernorrland där man fördjupar sig i hundkunskap, inriktning på tjänstehund. Jag gick utbildningen 99-00, de tar ut 16 elever om året som får utbildning att bli dressörer.

På skolan får man lära sig träna preparatsökshundar, bevakning, spår, personsök, ledarhund och skyddshund. Dessutom har man kompetenta lärare som bl.a.  Barbro Börjesson i  mentalkunskap, Kent Svartberg etologi, Lennart Swenson genetik, plus många övriga duktiga lärare. Man får verkligen chansen att lära sig problemlösningar av olika de slag samt se stor variation på hundar.

Man blir tilldelad en ”grön” hund per termin som man ska utveckla och dressera. Jag fick en schäferhane på 2 år som hette Strix och den andra terminen en labradorhane på 1 ½ år, Vuto.

Efter skolan har man chansen att gå en fördjupning på en termin inom vissa områden, jag kom in på skydd, en fördjupningsplats hos polisen i Revinge. Jag tackade dock nej eftersom jag blev erbjuden plats på Hundskolan i Sollefteå, dessutom utbildar polisen sina egna hundar vilket kan vara svårt att få jobb som enbart dressör inom den grenen.

Jag är väldigt nöjd med skolan, det var verkligen roligt och slitsamt men värt all möda!

 

Vuto spårar på asfaltsunderlag
 

Bilderna nedan visar skyddsträning med Strix. Bilderna är klickbara.
 

Skyddsträning- Inhopp

Sektor - övningHUNDSKOLAN
                              

Hundskolan i Sollefteå grundades 1936 och har under årens lopp haft flera olika ägare – försvarsmakten, staten, kommunen. Sedan 1996 ägs HS av Iris, synskadades riksförbund - stiftelse, för att säkra ledarhundsutbildningen.

HS områden är egen avel, fodervärdsverksamhet, uttagning av hundar, utbildning av olika typer utav tjänstehundar och förare med uppföljning, kursverksamhet m.m.

Hundskolans hundar finns i tjänst i Mocambique, Bosnien, Kosovo, Sverige, Norge och Finland.

 Mögelsökshunden som jag dresserade nyttjas av en besiktningsman inom bygg och husteknik.  ”Assar” är en labradorhane som är stationerad i Boden, norrbotten.
 

 

Tassmarkering

 

Rötsökshundar nyttjas av besiktingsförare som är specialistutbildade hundförare.

El och telebolag använder i större utsträckning tjänstehund vid rötbesiktning utav stolpar,
då det är effektivt med hundens enorma luktsinne att hitta rötfickor på stolpar
både under och ovan jorden.

Jag har även utbildat rehabhundar till funktionshindrade människor, där hunden fungerar som ett levande hjälpmedel. Rehabhunden ligger mig varmt om hjärtat då den betyder oerhört mycket för sin förare! Det finns nog ingen medicin i världen som kan ersätta vad en hund kan göra förutsatt att man har rätt intresse.

Det har bedrivits projekt i samarbete med HS med bl.a. landstinget, medicinskt rehab, försäkringskassan där utvärderingen har visat att rehabhunden bidrar till fysisk, psykisk och social rehabilitering genom att stimulera till aktivitet och stärker självkänslan hos sin ägare.
Man skräddarsyr hunden utefter den handikappades behov, hunden assisterar både i och utanför hemmet. Förutom att hunden bryter social isolering kan den hjälpa till praktiskt genom att t.ex. apportera olika föremål, dra rullstol, vagn, klövja, öppna dörrar, hämta larm/larma,
hjälpa till att ta ur/in tvätt i maskinen m.m.

Efter uttagningen får de funktionshindrade komma till Sollefteå för 3 veckors utbildning, varav 2 veckor är på HS och den 3:e veckan följer en dressör med till hemorten. Där hunden tränas in i den miljön den skall verka i. Efter ett halvår får de komma åter upp till Sollefteå 1 vecka för uppföljning, de har sedan livstid support.