Stamtavla

Föräldradjur
 

LP II, Gk vallhpr. Cookie Bobby Daziels Joe
Mor: Fly ISDS 244077
Far: Dale ISDS 248762
Uppfödare: P.Williams
Född: 16 juli 2006
HD: A
Ögonlyst: Fri
1:a pris lyd II*3
Segrarklass vallning

Heidis ord om: Cookie är en hund  som en bare må älska! Hon är otroligt stabil! Inte rädd för någon ting! Mycket konsentrerad og samarbetsvillig.
Är en typisk hämtar hund,men flyttar også bra på fösning. Veldigt bra flanker! Hon har tävlat IK-I og IK-2, men fina resultat. Avelstik 5 kullar.
 
2010 Royal Welsh Show 'Champion of Champions' winner
2009 Scottish National Champion

9th 2009 International Supreme Championship
3rd 2009 International Qualification
Semi-finalist 2008 World Sheepdog Trial
Winner of over 80 Open trials and well over another 60 top six placings in Open trials in the UK and Europe.
2006 International Supreme Champion
DOB: 20 April 2004
DNA CEA Normal

Black,White and Tan.
Hips A (excellent) Swedish scoring system
British Kennel Club Registration # AK0900937

 

KRONVALLAREN TROJA
HD:A
Godkänd VALLH PR
JOE
ISDS272330
HD:A
CLOVERHILL MIRK
ISDS261549

 
CAP
ISDS248938
MEG
ISDS255715
MEG
ISDS249302
BEN
ISDS243349
NAN
ISDS232517
COOKIE
V1755/2006
HD:A
Godkänd VALLH PR


DALE
ISDS248762
DEAN R P ROY
ISDS213922
JEN
ISDS226092
FLY
ISDS244077

 
GRANT J G ROY
ISDS220947
GRANT J G GAEL
ISDS184778

Trojas MH - Mentalbeskrivning gk skott (1)

1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

Troja

1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

Troja

1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Troja

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.

Troja
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Troja
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt. Hugger föremålet.
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Troja

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a JAKT Förföljande(2 ggr)

 
Startar ej.

Troja 1 gång
 
Startar men avbryter. (Båda gångerna) Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Troja 2 gång
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKTGripande (2 ggr) Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna) Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper.

Troja
Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Troja
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Troja

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.

Troja

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Troja
 
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Troja
 

5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Troja
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Troja
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Troja

Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Troja

Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Troja

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse Inget intresse för overallen

Troja
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Troja

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

Troja

7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Troja

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.

 

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Troja
Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a SPÖKENHot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.

Troja

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

Troja
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c SPÖKENRädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

Troja
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Troja
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt- försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad

Troja

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.

Troja

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.

Troja

Griper direkt, hugger föremålet.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Troja

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/ avstår skott

 

 


Tack Heidi för denna underbara valp!

 

Kullsyskon
Tom Sverige

 HD A, AD U.A.
Uppflyttad högre spår, 1:a pris lydn II

Thelma Norge

 Gk vallhundsprov, agility,  HD A

Tamzin Norge

 Agility, Lydnad, HD A

Toffi Norge

 Agility, Lydnad,  HD A

Troja Sverige

 HD A Genomförd MH gk skott (1)