Några bilder från certprovet räddning 20/11-05 IPRHFU
med godkänt resultat!!!